Náš tím

Marek

Marek

Klavír, organ, spev

Klavír a ja. Ja a klavír. Spolu, kam až moja pamäť siaha. Časom sa v mládežníckych zboroch pridal spev. A ako posledný sa pridal kráľovský organ. Úžasný nástroj vyžadujúci celého človeka, telom aj dušou.

Daniel

Daniel

Husle, Spev

Hudba je mojou veľkou záľubou, na sobáši vám určtie zahrám na husliach. Rád hrám na všetkom, čo chytím do ruky. Fujara, gitara, klavír, viola...

Ján

Ján

Gitara, Spev

hra na gitare (niekedy klavír) a spev ako záľuba č.1, už cca. 24 rokov na mládežkách, chválach a iných podujatiach pre radosť a na slávu Božiu 😊 “

Silvia

Silvia

Spev

S hudbou je život nádherný. Je darom, každý sa v nej nájde. V kapele spievam. Odbor spev som absolvovala v ZUŠ. Som členkou speváckeho zboru Carmina Vocum v ZM a kantorkou (spev pri organistke).